Wat met de vermindering op onroerende voorheffing voor kinderen?

1 september 2020

Vandaag is het voor veel leerlingen en kinderen opnieuw een spannende dag. Hun eerste schooldag, zeker na een lange periode waarin ze niet naar school mochten: het wordt extra speciaal. Op deze speciale dag verdient het eveneens aanbeveling om na te gaan of ook de vermindering van de onroerende voorheffing voor kinderen reeds geldig werd aangevraagd. Maar wat houdt dit nu juist in?  

De overheid is er zich van bewust dat kinderen een grote financiële impact kunnen hebben op ouders. Om die reden probeert de fiscus dan ook gezinnen te ondersteunen om zo een goede opleiding en zorgeloze jeugd voor alle kinderen te kunnen voorzien. Iedereen kent uiteraard de kinderbijslag, maar er is ook de vermindering van de onroerende voorheffing die een mogelijkheid biedt.

De Vlaamse overheid voorziet in immers een vermindering van de onroerende voorheffing voor kinderbijslaggerechtigde kinderen. Deze vermindering is voorzien voor zowel de eigenaars van onroerende goederen als voor huurders van onroerende goederen. Belangrijk is evenwel dat de vermindering slechts geldt wanneer er twee of meer kinderbijslaggerechtigde kinderen gedomicilieerd zijn in de woning. Er zijn evenwel verschillen in de situatie tussen eigenaars en huurders.

Voor eigenaars van woningen waar twee kinderen gedomicilieerd zijn, wordt de vermindering automatisch toegepast op het aanslagbiljet. Als eigenaar hoef je dus niets te ondernemen om van deze vermindering gebruik te kunnen maken.

Dit legt als huurder enigszins anders. Dat is ook logisch, want als huurder van een woning ben je nooit verplicht de onroerende voorheffing voor de woning te betalen. Toch kan je zelf profiteren van de vermindering op deze onroerende voorheffing. Als huurder dien je hiervoor een aanvraag in te dienen bij de Vlaamse belastingdienst. Als aan alle hierboven beschreven voorwaarden is voldaan, zal de fiscus naderhand de vermindering effectief toestaan aan de eigenaar. Het is tot slot de eigenaar die de vermindering dient door te storten naar u als huurder, dan wel het bedrag van de vermindering dient te verrekenen met de nog te betalen huurgelden.

Belangrijk hierbij is dat 1 januari van ieder aanslagjaar de referentiedatum is. Indien op 1 januari van het aanslagjaar aan alle voorwaarden is voldaan, zal de vermindering worden toegekend. Het is ook effectief aan de huurder op 1 januari van het aanslagjaar dat de vermindering zal worden toegekend. Eventuele verhuisbewegingen in de loop van het jaar komen aldus niet in aanmerking.

Uiteraard vraagt u zich ook af hoeveel de vermindering effectief bedraagt. Dat hangt uiteindelijk af van het aantal kinderen dat kinderbijslaggerechtigd zijn én in de woning gedomicilieerd zijn. Hieronder is de tabel terug te vinden met de basisbedragen van de vermindering voor aanslagjaar 2020. Voor twee kinderen is het basisbedrag van de vermindering voor 2020 €13,12. Let op: dit is slechts het basisbedrag van de vermindering, waar nog de verschillende opcentiemen op toegepast moeten worden. Dit betekent dat het bedrag van de vermindering in praktijk hoger zal liggen en bijvoorbeeld €100 kan bedragen, wat het uiteraard zeer interessant maakt om de aanvraag hiervoor in te dienen. Het uiteindelijke bedrag van de vermindering hangt dus af van de concrete omstandigheden van het geval.

Aantal
kinderen die in de woning gedomicilieerd zijn

Geïndexeerd bedrag vermindering aanslagjaar 2020

2

13,12

3

20,78

4

29,08

5

38,13

6

47,81

7

58,23

8

69,39

9

81,20

10

93,80


Hebt u zelf nog vragen over deze vermindering? Wenst u concreet te weten om welk bedrag het in uw situatie zou gaan? Wenst u hulp bij het aanvragen van deze vermindering? Aarzel dan zeker niet om mij te contacteren.


Wat met de vermindering op onroerende voorheffing voor kinderen?

Een geslaagde eerste indruk van uw eigendom

You never get a second chance to make a good first impression. Dat spreekwoord is alombekend en, zoals we elk ook weten, klopt het ook als een bus. Dat geldt evenzeer voor de eerste indruk van vastgoed. Toch zijn er enkele zaken die gedaan kunnen worden om die eerste indruk te verbeteren.

6 april 2021

Enkele fiscale implicaties van beleggen in vastgoed

Voor veel beleggers waren de laatste maanden geen pretje. Door de corona-crisis is het resultaat van verschillende beleggingen twijfelachtig geworden. Daardoor verwachten zowel ING als CIB Vlaanderen dat meer en meer beleggers hun heil zullen zoeken in beleggingsvastgoed, wat traditioneel als een relatief veilige beleggingshaven wordt voorzien. Nochtans spelen er ook bij het aankopen van een onroerend goed als belegging specifieke belastingsvraagstukken.

29 september 2020

Met wat moet je rekening houden bij het opzeggen van een huurovereenkomst?

Huurovereenkomsten zijn overeenkomsten die steeds voor een welbepaalde duur worden afgesloten. Ondanks dat die duurtijd vaak goed is omschreven rijst de vraag hoe en met welke voorwaarden een overeenkomst tot zijn einde komt. De regels inzake opzeg van huurovereenkomsten zijn hierbij cruciaal en niet altijd even eenvoudig. In deze blog worden de regels inzake opzeg kort geduid.

14 juli 2020

Hoe ga je best om met voorkooprechten?

Iedereen die reeds van ver of dichtbij met vastgoed in aanraking is gekomen, zal er reeds over gehoord hebben: voorkooprechten. Bij iedere verkoop van een woning is het verplicht te onderzoeken of er bepaalde instanties of personen een voorkooprecht hebben op de woning. Maar wanneer komt zo’n voorkooprecht nu tot stand? En wat is het verschil met een voorkeurrecht?

7 juli 2020

Sleutel op de deur: hoe de Wet-Breyne in extra bescherming voorziet

De Wet-Breyne is een gekend begrip in de vastgoedwereld. Bij nieuwbouwwoningen komt dit steevast naar voor als één van de belangrijkste mechanismen. Maar wat houdt deze wet nu allemaal in? En wat maakt een transactie onder de Wet-Breyne anders dan een "traditionele" aankoop van een woning?

30 juni 2020

Wat is het nut van een plaatsbeschrijving bij verhuur?

Een woning of appartement verhuren, er komt veel bij kijken. Opmaak van een huurcontract, het voorzien van een dekkende huurwaarborg en brandverzekering, registratie van alle verschillende documenten en de opmaak van een tegensprekelijke plaatsbeschrijving. Maar wat is nu eigenlijk het nut van deze plaatsbeschrijving?

23 juni 2020

Waarom gaan we naar een notaris bij het kopen van een woning?

Een woning aankopen doe je normaal gezien niet iedere dag. Nochtans is het een belangrijke beslissing, waar best veel bij komt kijken. Ook juridisch dient er één en ander in orde gebracht te worden. Zo weet iedereen dat er naar een notaris gegaan dient te worden om een koop te voltooien. Maar wat zijn nu eigenlijk alle verschillende juridische stappen bij het aankopen van een woning en waarom zijn ze juist nodig?

16 juni 2020

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x