Wat is het nut van een plaatsbeschrijving bij verhuur?

23 juni 2020


Een woning of appartement verhuren, er komt veel bij kijken. Naast het volledige selectieproces van een huurder dient ook alle administratie in orde te worden gebracht. Opmaak van een huurcontract, het voorzien van een dekkende huurwaarborg en brandverzekering, registratie van alle verschillende documenten en de opmaak van een tegensprekelijke plaatsbeschrijving. Maar wat is nu eigenlijk het nut van deze plaatsbeschrijving? 

  • Bij start huurovereenkomst

Een plaatsbeschrijving is een document waarin de verhuurder en de huurder zich akkoord gaan verklaren over de staat van het gehuurde goed bij het begin van het huurcontract. Daarom stelt het Vlaams Woninghuurdecreet ook uitdrukkelijk de opmaak van de plaatsbeschrijving uiterlijk in de eerste maand van bewoning voorop (art. 9 VWHD). Aangezien de ingaande plaatsbeschrijving de staat van de woning bij het begin van het huurcontract wenst aan te geven, is dit een vrij logische bepaling.

Belangrijk is dat de plaatsbeschrijving een tegensprekelijk document is. Zowel de verhuurder als de huurder moeten de mogelijkheid hebben om opmerkingen te maken over de bewoordingen in de plaatsbeschrijving.  Om dit mogelijk te maken, is het ook noodzakelijk dat de plaatsbeschrijving wordt opgemaakt in aanwezigheid van beide partijen. Zowel de verhuurder als de huurder moeten de mogelijkheid hebben om het verhuurde goed afdoende te bezichtigen om eventuele opmerkingen te formuleren. Het spreekt voor zich dat het samenwerken met een expert hier een bijkomend voordeel geniet, aangezien deze expertise ervoor zal zorgen dat onmiddellijk de correcte bewoordingen worden gebruikt in het document. Dit is evenwel geen verplichting, dus beide partijen kunnen ook zelfstandig en alleen de plaatsbeschrijving opstellen.

  • Bij einde huurovereenkomst

De effectieve bestaansreden van het systeem van de plaatsbeschrijving komt naar voor aan het einde van het huurcontract. Wanneer de huurder de woning verlaat, wenst de verhuurder deze woning immers terug in goede staat, of toch minstens in dezelfde staat als bij het begin van de huurovereenkomst, opnieuw in ontvangst te nemen. Een vergelijking is dan ook noodzakelijk. Deze vergelijking is net hetgeen wat de ingaande plaatsbeschrijving mogelijk maakt. Aangezien de staat van de woning tot in detail werd beschreven, is het ook mogelijk om tot in detail te bekijken wat er nu juist is veranderd.

Op die manier is het mogelijk te bekijken hoe de woning is veranderd gedurende de periode dat de huurder de woning heeft gehuurd. De huurder zal bijkomend aansprakelijk zijn voor de schadegevallen die onder zijn huurperiode werden veroorzaakt. Alle schadegevallen? Dat dan weer niet. De huurder is immers niet verantwoordelijk voor schade die het gevolg is van ouderdom of overmacht (artikel 39 VWHD). Wanneer een huurder gedurende een aantal jaar zijn intrek heeft in een woning, is het immers logisch dat de hij van alle toestellen gebruik zal maken. Net om die reden is ook niet elke vorm van schade toe te rekenen aan de huurder, maar wel aan de logische achteruitgang van de betrokken woning. Dit is natuurlijk een feitelijke aangelegenheid die in praktijk aanleiding kan geven tot verschillende discussies.

  • Wat als… geen plaatsbeschrijving wordt opgesteld? 

De vraag rijst natuurlijk wat er zou gebeuren indien de partijen geen plaatsbeschrijving zouden opstellen. Beide partijen zijn zich van geen kwaad bewust en vervullen deze wettelijke verplichting niet. Wanneer dit huurcontract finaal ten einde komt, kan er dus ook geen vergelijking plaatsvinden tussen huurder en verhuurder omtrent de stand van de woning.

Dit betekent concreet ook dat er in principe geen enkele schade aan de huurder kan worden aangerekend (art. 39VWHD). Er wordt immers vermoed dat de woning zich in dezelfde staat bevindt als bij de start van de huurovereenkomst. Dit lijkt een volledige vrijstelling voor de huurder en tevens een motivatie voor de huurder om de plaatsbeschrijving te vermijden.

Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Daarom zal de verhuurder toch nog schade kunnen verhalen op de huurder als hij effectief kan bewezen dat de huurder verantwoordelijk is voor deze schade. Zelfs bij gebreke aan plaatsbeschrijving dient een huurder dus voorzichtig om te springen met het verhuurde goed en zijn uiterste best doen om het goed in dezelfde staat opnieuw aan de verhuurder over te kunnen dragen.

  • Conclusie

De plaatsbeschrijving is dus het middel bij uitstek om discussies omtrent de staat van de woning, zowel bij de start als bij het einde van het huurcontract, te vermijden. Een zorgvuldig opgestelde plaatsbeschrijving is voor beide partijen de moeite waard. Het is een extra waarschuwend element voor de huurder om zeker goed zorg te dragen voor de woning zonder het risico te lopen aansprakelijk te zijn voor zaken die hem onmogelijk tegenworpen kunnen worden.

Bij vragen of opmerkingen omtrent uw persoonlijk dossier kan u altijd contact opnemen.


Wat is het nut van een plaatsbeschrijving bij verhuur?

Een geslaagde eerste indruk van uw eigendom

You never get a second chance to make a good first impression. Dat spreekwoord is alombekend en, zoals we elk ook weten, klopt het ook als een bus. Dat geldt evenzeer voor de eerste indruk van vastgoed. Toch zijn er enkele zaken die gedaan kunnen worden om die eerste indruk te verbeteren.

6 april 2021

Enkele fiscale implicaties van beleggen in vastgoed

Voor veel beleggers waren de laatste maanden geen pretje. Door de corona-crisis is het resultaat van verschillende beleggingen twijfelachtig geworden. Daardoor verwachten zowel ING als CIB Vlaanderen dat meer en meer beleggers hun heil zullen zoeken in beleggingsvastgoed, wat traditioneel als een relatief veilige beleggingshaven wordt voorzien. Nochtans spelen er ook bij het aankopen van een onroerend goed als belegging specifieke belastingsvraagstukken.

29 september 2020

Wat met de vermindering op onroerende voorheffing voor kinderen?

Vandaag is het voor veel leerlingen en kinderen opnieuw een spannende dag. Hun eerste schooldag, zeker na een lange periode waarin ze niet naar school mochten: het wordt extra speciaal. Op deze speciale dag verdient het eveneens aanbeveling om na te gaan of ook de vermindering van de onroerende voorheffing voor kinderen reeds geldig werd aangevraagd. Maar wat houdt dit nu juist in?

1 september 2020

Met wat moet je rekening houden bij het opzeggen van een huurovereenkomst?

Huurovereenkomsten zijn overeenkomsten die steeds voor een welbepaalde duur worden afgesloten. Ondanks dat die duurtijd vaak goed is omschreven rijst de vraag hoe en met welke voorwaarden een overeenkomst tot zijn einde komt. De regels inzake opzeg van huurovereenkomsten zijn hierbij cruciaal en niet altijd even eenvoudig. In deze blog worden de regels inzake opzeg kort geduid.

14 juli 2020

Hoe ga je best om met voorkooprechten?

Iedereen die reeds van ver of dichtbij met vastgoed in aanraking is gekomen, zal er reeds over gehoord hebben: voorkooprechten. Bij iedere verkoop van een woning is het verplicht te onderzoeken of er bepaalde instanties of personen een voorkooprecht hebben op de woning. Maar wanneer komt zo’n voorkooprecht nu tot stand? En wat is het verschil met een voorkeurrecht?

7 juli 2020

Sleutel op de deur: hoe de Wet-Breyne in extra bescherming voorziet

De Wet-Breyne is een gekend begrip in de vastgoedwereld. Bij nieuwbouwwoningen komt dit steevast naar voor als één van de belangrijkste mechanismen. Maar wat houdt deze wet nu allemaal in? En wat maakt een transactie onder de Wet-Breyne anders dan een "traditionele" aankoop van een woning?

30 juni 2020

Waarom gaan we naar een notaris bij het kopen van een woning?

Een woning aankopen doe je normaal gezien niet iedere dag. Nochtans is het een belangrijke beslissing, waar best veel bij komt kijken. Ook juridisch dient er één en ander in orde gebracht te worden. Zo weet iedereen dat er naar een notaris gegaan dient te worden om een koop te voltooien. Maar wat zijn nu eigenlijk alle verschillende juridische stappen bij het aankopen van een woning en waarom zijn ze juist nodig?

16 juni 2020

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x